Review DAC Denon DA-500 PCM1702 AVR

DAC Denon DA-500 PCM1702 AVR
DAC Denon DA-500 PCM1702 AVR

Do những cải tiến trong thiết kế của bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự (D/A) thông thường đã thu hẹp khoảng cách giữa hiệu suất thực tế và lý tưởng lý thuyết, các nhà sản xuất thiết bị đã ngày càng tìm kiếm các phương tiện độc đáo để mở rộng phạm vi hiệu suất và, không phải ngẫu nhiên, phân biệt sản phẩm của họ với các sản phẩm khác. cuộc thi. Các hệ thống chuyển đổi kết quả thường chứa các chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) đặc biệt nhằm khắc phục một số hạn chế của tín hiệu âm thanh kỹ thuật số 16 bit, 44,1 kHz tiêu chuẩn được phân phối trên đĩa compact. Mục nhập của Denon vào cuộc đua này được gọi là Xử lý Alpha, lần đầu tiên xuất hiện trong bộ vận chuyển/giải mã CD khung kép DA-S1/DP-S1 siêu cao cấp của công ty. Nó hiện được bán riêng với chi phí thấp hơn nhiều trong DA-500, một bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự độc lập, đa đầu vào.

“Alpha” là từ viết tắt của Adaptive | Thuật toán hài hòa mẫu. Denon cho biết hệ thống sửa 8 hình dạng của dạng sóng mức thấp bằng cách sử dụng phép nội suy tốc độ cao giữa các điểm dữ liệu được ghi để “tái tạo dữ liệu bên dưới LSB (bit ít quan trọng nhất) bị mất khi ghi để mang lại khả năng tái tạo dạng sóng mượt mà.” Nó hoạt động bằng cách tạo ra, từng mẫu một, số lượng để phỏng đoán có giáo dục về những bit bên dưới LSB sẽ là gì nếu chúng được ghi lại, dựa trên cơ sở dữ liệu được lưu trữ của nhiều phép nội suy có thể có khác nhau (“mẫu đường kẻ”). Phương pháp được chọn thay đổi liên tục, thích ứng với các đặc tính của tín hiệu đầu vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *